Post Image
21890

Essay (writing) için hazır cümle kalıpları 1

Writing (essay) sınavlarında üzerinizdeki yükü hafifletmek için can simidi olacak birbirinden kullanışlı hazır İngilizce cümle kalıpları sizler için derledim.

Essay yazma konusunda daha önce “essay yazarken kullanacağınız 7 kelime” başlığında bir yazı yayınlamıştım. Essay yazma ve writing kabiliyetinizi artırmak için zaman zaman çeşitli paylaşımlarda bulunacağımı da eklemiştim. O zamanlardan biri, bu zamanmış…

Baştan söyleyeyim; İngilizce writing (yazma) becerinizi geliştirmek istiyorsanız öncelikle İngilizce dil bilgisi (gramer)  konusunda zaman kavramlarını oturtmuş olmanız gerekiyor. Buna ek olarak, kelime haznenizin de en azından orta seviyede olması şart. Sonrası kalıplar ve kompozisyon yeteneği…

Bugün sizlerle İngilizce sınavlarında anlam bütünlüğünü kontrolünüz altında tutmaya yarayacak, size kelime sayısı alt sınırını aşmanıza yardımcı olacak ve cümle üretmenize katkı sağlayacak İngilizce writing kalıplarından bahsedeceğim. Hadi başlayalım…

Giriş Paragrafında Kullanılacak Kalıplar

To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bu sorunun cevabına … konusuna daha yakından bakarak ulaşabiliriz.

The question, whether … has been preoccupying the experts for some time.
… olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze:
Bu tezde/ kağıtta/ denemede …’ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.

It is a well-known fact that …
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki …

It is generally agreed today that …
Günümüzde genel olarak … kabul görmüş durumda.

A great deal is being written and said about …
… hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.

As an empirical phenomenon, … has been observed repeatedly.
Ampirik bir olgu olarak, … tekrar tekrar gözlendi.

Against this background, the central question that motivates this paper is: …
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: …

This research explores the causes of …
Bu araştırma …’ın nedenlerini açığa çıkartıyor.

Our purpose is to …
Amacımız …

The authors of more recent studies have proposed that …
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: …

Tanım Paragrafında Kullanılacak Kalıplar

By definition … means …
… tanımı ile … denmek isteniyor.

For the purposes of this essay, the term … will be taken to mean…
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, … terimi … anlamında kullanılacaktır.

It is important to be clear about the definition of …
… tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.

… may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes …
… bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin …’u açıkladığını savunuyorlar.

What we usually have in mind when we talk about… is …
… hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı …

It is important to emphasize …
Şunu vurgulamak önemlidir ki …

Finally, we should clarify our definition of…
Sonuç olarak, … tanımımızı netleştirmeliyiz.

We can characterize these explanations as being rooted in …
Bu açıklamaların temelinin …’den geldiğini düşünebiliriz.

Hipotez Paragrafında Kullanılacak Kalıplar

The central question then becomes: how might… affect…?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: …, …’u nasıl etkileyebilirdi?

Given this evidence for…, an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
… için kanıt verilmişken, … üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.

This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects…
Bu araştırma, …’in …’ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra …’yı hedef alarak yapılmaktadır.

Thus, following the reasoning set forth by…, we hypothesize that…
Böylece, takip eden açıklama … ile ortaya konmuş olup biz … hipotezini oluşturuyoruz.

…found a significant correlation between… and…
… ve … arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.

Ana Paragrafta Kullanılacak Kalıplar

Broadly speaking, I agree with… because…
Genelde … görüşüne katılırım çünkü …

One is very much inclined to agree with… because…
Biri … konusuna katılmaya meyillidir çünkü …

I entirely agree that…
…’a tamamen katılıyorum.

I endorse wholeheartedly the opinion that…
… konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.

One is very much inclined to disagree with… because…
Kişi …’a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü …

I can see his point, but disagree with it entirely.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.

I am firmly opposed to the idea that…
… fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.

…and…are similar/different as regards to…
… için benzerlikler/farklılıklar … ve …

In contrast to …, …shows …
…’a karşılık … gösterir ki …

…and… differ in terms of…
… ve …, … bakımından farklılık gösterir.

One difference between… and… is that…, whereas…
… rağmen, … ve … arasındaki bir fark da …

One of the main similarities/differences between… and… is that…
… ve … arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de …

Ana paragraf kalıplarına devam…

I would say that…
Demek istediğim …

It seems to me that…
Bana öyle görünüyor ki …

I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi …, ikinci olarak …

Let us now analyze/turn to/examine…
Biraz da …’u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.

Moreover, one argument against this cannot be ignored:…
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki:…

Let us now analyze/turn to/examine…
Biraz da …’u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.

It is true that…, yet the fact remains that…
… doğru ancak … gerçeği hala korunuyor.

Admittedly…, but…
Kabul etmeliyim ki …, ama…

Granted,…, nevertheless…
…’u kabul etmeliyim, yine de…

On the contrary, …
Ancak buna karşıt olarak…

On the one hand…
Bir açıdan baktığımızda…

On the other hand…
Diğer açıdan baktığımızda…

Despite the fact that…
… gibi bir gerçeğe rağmen

In spite of…
… olmasına rağmen

Scientifically/Historically speaking…
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak…

Bu yazımın sonuna geldim. Şimdilik giriş ve gelişme paragrafları için sizlere hazır kalıplar paylaştım. “Essay (writing) için hazır cümle kalıpları” yazı başlığını, seri yazı başlığı haline getireceğim. Diğer başlıkların altında sonuç paragrafı ve diğer hazır cümle kalıplarından bahsedeceğim.

Kenar Yazılarımı okumaya ve takip etmeye devam edin. Ayrıca, sizlerde yorum yaparak içeriğe katkıda bulunabilirsiniz.

Allah (C.C.), çarşınıza pazar versin. Selametle…

9
Kimler Neler Demiş?

avatar
6 Yorum
3 Cevap
0 Takipçiler
 
En çok tepki verilen yorum
En sıcak yorum dizisi
7 Yorum yapanlar
SerdarJacobSalihErcanyalçın Son yorum yapanlar
  Abone ol  
Bildir
Ad:*
Ziyaretçi
Ad:*

Deneysel fenomen ne demek?

yalçın
Ziyaretçi
yalçın

Teşekkürler.

Ercan
Ziyaretçi
Ercan

Essay için vermiş olduğunuz hazır cümle kalıpları için teşekkürler, cümleler çok ama çok kaliteli, şimdi böyle kaliteli cümleler ile başlayıp sonra basit bir cümle ile devam edersem öğretmen anlayacak. Ben writing an essay konusunda şu kanaate vardım. İngilizce Kelime ezberlemek çok ama çok önemli. Aklımızdan geçenleri ingilizce paragraf yada makale yazarken ancak kelime ezberi ile yapabiliriz galiba. Elbet de gramer de önemli, ama bence en önemlisi kelime bilgisi yoksa grameri ezbere bil, ne olacak ki, kelimeyi bilmedikten sonra.

Salih
Ziyaretçi
Salih

Sizin de verdiğiniz birçok kalıpta görüldüğü üzere passive clause’lar essay writing için oldukça önemli. Yazıya daha profesyonel bir hava katıyor. Ayrıca literatür yazılarında da tercih ediliyor. Çok fazla “I, we” kullanmamakta fayda var

Jacob
Ziyaretçi
Jacob

sometimes I research how to learn Turkish well. Today I found your website. thanks for your Turkish lesson. This page is very useful and full of info. good job sir.

Serdar
Ziyaretçi
Serdar

Çok güzel açıklamışsınız essay cümle olayını teşekkür ediyorum